Rozpočet

Právě připravujeme rozpočet vašeho projektu

Ač se to nezdá, práce na projektu nezahrnuje jen výrobu, ale dlouhou řadu dalších činností, které je potřeba udělat před výrobou, během ní a následně po ní. Abyste rozpočtu správně rozuměli, chceme vám pro lepší srozumitelnost představit všechny jeho součásti.

Součástí naší práce je i pochopení toho, co vás přivedlo k potřebě začít pracovat na video projektu. Musíme se seznámit s vaší předchozí komunikací, webovými stránkami, firemními hodnotami a zjistit jakým způsobem komunikuje vaše konkurence. Musíme připravit základní koncept, sesbírat dostatek informací o vás a připravit základní bodový scénář, který bude pro naši společnou práci zásadní.

Abychom mohli natočit materiál, který potřebujeme k práci na projektu, potřebujeme si zajistit dostatek času jak na obhlídky, konzultace a natáčení, tak i na cestu k vám. Musíme zohlednit náklady, veškerou speciální techniku a čas odborných profesí. Musíme pro váš projekt vyhledat vhodnou hudbu a grafiku a vypořádat ji autorsky. Vše pak musíme zazálohovat a připravit pro postprodukci.

Po přepisu všech vstupních materiálů vytváříme základní podobu projektu. Musíme sestavit rozhovory a přidat k nim správné záběry. Všechny záběry dále barevně a kompozičně upravujeme. Nasazujeme grafiku a ladíme její animaci a poté přidáváme všechny požadované textové a grafické informace. Poslední fází je zvuková režie, opravy zvuku, jeho vyčištění, mix všech součástí a přidání hudby.

Ani v tuto chvíli není projekt ještě definitivně hotový. Prochází u nás více koly kontrolní projekce, během kterých odstraňujeme všechny drobné nedostatky. Až poté projekt předkládáme v online projekci ke schválení vám. V rozpočtu počítáme v rámci posledního kola s drobnými opravami na základě vašeho upozornění, pokud se přes veškerou naši péči v projektu objeví něco, co je možné vylepšit.


Máte nějaký další nápad, připomínku, či podklady pro tuto část realizace projektu? Není nic jednoduššího, než nám napsat na e-mail produkce@futurecommunications.cz, nebo zavolat na číslo 774 736 086. Těšíme se na spolupráci.