Video MasterClass©

Videoobsah je klíčový pro zapojení a konverzi, posiluje brand a sděluje příběhy efektivně. Vytváření videoobsahu  in-house zvyšuje rychlost, kontrolu a personalizaci komunikace.

Video MasterClass© - je metodika in-house obsahové video produkce pro marketingové, PR a HR specialisty a obsahové týmy. Jedná se o teorii obsahové strategie a tvorby s workshopem technické tvorby a distribuce obsahu. 

Přínosy pro organizaci 

 • Rychlá adaptace a iterace: Firmy mohou rychleji experimentovat, testovat a iterovat svůj videoobsah, což umožňuje lepší vyladění marketingových kampaní.
 • Podpora multiplatformní distribuce: In-house produkce umožňuje přizpůsobení obsahu různým platformám a formátům, což maximalizuje dosah a angažovanost.

 • Zlepšení interních dovedností: Rozvojem interních kapacit pro videoprodukci firmy budují cenné dovednosti, které mohou využít pro různé typy komunikace a propagace.
 • Větší angažovanost a konverze: Kvalitní, cílený a dobře prezentovaný videoobsah může značně zvýšit angažovanost uživatelů a podpořit konverzní míry, což přináší měřitelné výsledky pro firmy a organizace.

Harmonogram

První den

09:00 – 10:30

Úvod

 • Identifikace potenciálu a efektivity in-house videoprodukce pro marketingové strategie velkých firem. 
 • Představení klíčových strategií a přístupů pro úspěšnou in-house produkci videoobsahu, zahrnující metody pro získání kontroly nad vytvářeným obsahem.
 • Návrh a plánování videomarketingových kampaní.

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:15

Komplexnost

 • Význam rolí a dovedností členů štábu  s ohledem na jednotlivé produkční a postprodukční fáze videa, včetně přípravy, natáčení a dokončení projektu.

 • Role multitalentů a pokročilých technologií pro efektivní realizaci od myšlenky po finální plán.

 • Školitel rozloží existující video na jednotlivé prvky a vysvětlí proces, který vede k dokonalosti.

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

Obsah je král

 • Představení běžných chyb a nesprávných přístupů při zahájení videoprodukce, s cílem naučit se, jak těmto pastem efektivně předcházet.
 • Základní definice a kritéria kvalitního video obsahu, včetně prvků, které jsou nezbytné pro vytvoření zapamatovatelného videa.
 • Strategie a osvědčené postupy pro úspěšný start video projektu, s důrazem na plánování, cílovou skupinu a relevantnost obsahu.

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Produkce je plánování

 • Osvojení realistického přístupu k plánování a výrobě videoobsahu, zahrnující stanovení cílů, strategií a výběru vhodného nositele sdělení, aby bylo možné efektivně oslovit cílovou skupinu.
 • Důležitost dramaturgie a přípravy obsahu pro vytvoření poutavého a zapamatovatelného videa, včetně technik pro testování jeho srozumitelnosti a přijetí cílovým publikem.
 • Průvodce vytvářením formátů a derivátů obsahu pro různé distribuční kanály, s důrazem na výrobu kvalitních produkčních podkladů, které slouží jako základ pro úspěšnou videokampaň.

Druhý den

09:00 – 10:30

Produkce

 • Úvod do výběru a používání technického vybavení pro interní produkci videa, včetně kamer, mikrofonů a osvětlení, pro dosažení profesionálních výsledků.

 • Jak vytvořit efektivní technický scénář, který slouží jako podrobný plán pro každý aspekt produkce, od lokace po osvětlení a zvuk, a zajišťuje plynulý průběh natáčení.

 • Praktické rady pro výběr lokace, nastavení ideálního osvětlení a zajištění kvalitního zvuku, které jsou klíčové pro vytváření poutavého a profesionálně znějícího videoobsahu.

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Editace

 • Seznámení s nezbytným technickým vybavením pro editaci videa, včetně softwaru a hardwaru potřebného pro efektivní práci na interních video projektech.

 • Výklad o významu a vývoji silného storyline (příběhové linie), který je základem pro zapojení a udržení pozornosti diváků, s důrazem na techniky vyprávění příběhů.

 • Návody na spojení technických a kreativních aspektů videoprodukce, aby účastníci mohli vyvíjet poutavý a efektivní video obsah, který rezonuje s jejich cílovou skupinou.

12:15 – 13:15

Oběd

13:15 – 14:45

Postprodukce

 • Zásady a techniky vytváření efektivních titulků, které zlepšují srozumitelnost a přístupnost videa, zahrnující výběr fontů, synchronizaci a integraci do video obsahu.

 • Představení způsobů, jak vytvářet a integrovat grafiku do videí, od základních vizuálních prvků po pokročilé animace, pro zvýšení vizuálního apelu a podpory sdělení.

 • Praktické návody na úpravu zvuku a obrazu pro dosažení profesionální kvality, včetně technik pro čištění zvuku, korekci barev a vylepšení celkové estetiky videa, a ukázky postupů pro export a přizpůsobení obsahu pro různé platformy sociálních sítí.

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Distribuce obsahu

 • Přehled komunikačních kanálů a metod doručení video obsahu k cílovým divákům, včetně výběru optimálních platforem pro maximální dosah a angažovanost.

 • Strategie pro efektivní využití video obsahu v rámci marketingového mixu, s rozhodováním, zda bude video hlavním sdělením nebo doplňkem, a jak nejlépe integrovat video do celkové komunikační strategie.

 • Důraz na význam promyšlené strategie pro video marketing, vysvětlující, jak pečlivé plánování a cílení může zvýšit účinnost video obsahu a přispět k dosažení obchodních cílů.

Kurz Video MasterClass využijete na pozicích:

Marketingové oddělení
 • Manažeři a specialisté na digitální marketing
 • Manažeři a specialisté na obsahový marketing
 • Manažeři sociálních médií
PR a komunikační oddělení
 • PR manažeři a specialisté
 • Manažeři interní a externí komunikace
HR a náborové oddělení
 • HR manažeři a specialisté
 • Manažeři personálního marketingu
Tvorba obsahu a redakční týmy
 • edaktoři a copywriteři
 • Kreativní ředitelé a manažeři
 • Grafici a designéři
Oddělení vzdělávání a rozvoje
 • Manažeři a specialisté na firemní vzdělávání
 • Trenéři a školitelé
IT a technologická podpora
 • Specialisté na digitální technologie a multimédia
 • IT podpora pro softwarové a hardwarové vybavení
Produktoví manažři
 • Manažeři produktů
 • Projektoví manažeři
Vedení a strategické plánování
 • Vedoucí oddělení a manažeři
 • Strategičtí plánovači a poradci

Kdo vás MasterClass provede

David Koláček - expert v oblasti mediální produkce, ale také inspirativní lektor, který dokáže předat svou vášeň pro tvorbu obsahu. Jeho zápal a motivace povzbuzuje účastníky kurzu k experimentování s novými nápady a překonávání kreativních i technických výzev.

Vybrat si kurz vedený Davidem Koláčkem znamená investovat do sebe samého a své kariéry tím, že se naučíte od jednoho z nejlepších v oboru.


Další informace